Teraz twoja ulubiona strona Wynajem mieszkan we Lwowie b?dzie ?y? przez twoje zasady! Rejestrujsie na stronie i biez udzia?u w naszej ankiecie. Teraz mo?na zdecydowa?, co b?dzie na naszej stronie! Kieruj stron? Wynajem mieszkania we Lwowie! Kieruj ?epszym! Dobowy wynajem we Lwowie mieszka? – dobra alternatywa hotelowym numerom. D?ugoterminowo wynajem mieszka?, apartamenty we Lwowie
Glowna » Korzystne informacje » Stron? pomocy

Stron? pomocy

Za?wiadczenie strony internetowej

Jak zarezerwowa? mieszkanie z naszej strony internetowej?
Wybierzcie mieszkanie, kt?re Wam pasuje, i naci?nijcie przycisk Zapotrzebowanie na zarezerwowanie. Wype?nijcie form? zam?wienia i naci?nijcie przycisk Odprawi? zapotrzebowanie. Wasze zapytanie b?dzie obrobione naszym managerem w ci?gu 24 godzin.

Czy jest przedp?ata za mieszkanie?
Tak! Klient gwarantuje zarezerwowanie mieszkania we Lwowie przez przedp?at? za 1 dobe kosztu mieszkania.

Jak dzieje si? sp?ata za mieszkanie
Podczas  przyjazdu i osiedlin w mieszkanie sp?acacie pe?ny termin Waszego pobytu, otrzymujecie informacyjny list z adresem i telefonem wynajentego mieszkania i klucz od mieszkania.

Co jest w??czone do kosztu mieszkania
W koszt mieszkania s? w??czone: po?cielowe i kuchenne narz?dzia, r?czniki, koszt elektryczno??i, gor?ca i zimna woda.

Skasowanie rezerwowania
W razie nie przyjazdu albo skasowania waszego rezerwowania przez telefon, koszt przedplaty nie powraca sie.

Bezpiecze?stwo pobytu w mieszkaniu
Wsp??pracownicy naszej kompanii, przesz?y ?сis?y wyb?r i z nimi przeprowadza si? sta?y instrukta? w celu bezpiecze?stwa pobytu turysty.

Gwarancje wynaj??ia mieszkania
Pracujemy na rynku wynaj??ia mieszka? w Lwowie  z 2004 roku. Wszystkie foto mieszka? i opis na naszej stronie internetowej w ca?o?ci odpowiadaj? rzeczywisto?ci.