Teraz twoja ulubiona strona Wynajem mieszkan we Lwowie b?dzie ?y? przez twoje zasady! Rejestrujsie na stronie i biez udzia?u w naszej ankiecie. Teraz mo?na zdecydowa?, co b?dzie na naszej stronie! Kieruj stron? Wynajem mieszkania we Lwowie! Kieruj ?epszym! Dobowy wynajem we Lwowie mieszka? – dobra alternatywa hotelowym numerom. D?ugoterminowo wynajem mieszka?, apartamenty we Lwowie
Glowna » Kontaktowa informacja

Kontaktowa informacja

W wypadku wszelkich pyta?, propozycij, problem?w z rezerwacj? pomieszka? przez internet-strone, albo przy potrzebie otrzyma? konsultacj?, mo?ecie dzwoni? do nas.

Z wszelkich pytan prosimy kontaktowa? si? z naszymi zarz?dzaj?cymi. Odpowie my wam w ci?gu 24 godzin po otrzymaniu waszego zam?wienia. Zam?wienia na poprzednie rezerwowanie mieszkania przyjmuj? si? prze telefon, jak i przez internet i s? obrabiane w ci?gu 24 godzin.

Konsultacje z pytan rezerwacji:

Ukraina, Lw?w
telefony kontaktowy:
(+38) 067 8391767
(+38) 093 9837285
(+38) 095 2691999
(+38) 067 9852877